Stație ITP

Inspecţii Tehnice Periodice (ITP)

Efectuăm Inspecția Tehnică Periodică legală (ITP) pentru toată gama de autoturisme.

MANAGEMENTUL URMĂTORULUI TERMEN DE ITP
Toți clienții noștri beneficiază în mod gratuit, de serviciul de înștiințare a expirării ITP.
Vă informăm în timp util, prin telefon, SMS sau e-mail, de necesitatea reînnoirii și programăm împreună data și ora inspecției.

ACTE NECESARE

 Certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon) – original

 Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – sau copie cu ștampila conform cu originalul din partea societății de leasing sau bancă

 Cartea de identitate a persoanei ce prezintă maşina la inspecţie – original”